Škola celostní a přírodní medicíny KAMATÉ

Škola celostní a přírodní medicíny KAMATÉ je institucí zabývající se profesním i zájmovým vzdělávání dospělých.

Zakladatelkou školy je MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

Historie školy sahá do roku 2010, kdy byla otevřena pobočka školy v Českých Budějovicích. O 2 roky později byla v roce 2013 otevřena pobočka školy v Praze, v roce 2017 v Brně a v roce 2018 v Plzni. Škola nabízí mnoho studijních oborů v prezenční výukové víkendové formě, (viz http://www.skolakamate.cz).

Od roku 2021 nabízíme vybrané kurzy též formou distančního studia online (www.skolakamate.online).

Posláním školy Celostní a přírodní medicíny KAMATÉ je podporovat koncept celoživotního vzdělávání v oblasti zdraví, motivovat veřejnost v aktivní péči o své zdraví, propojovat znalosti z oblasti klasické a přírodní medicíny, vést lidi k zodpovědnému a celostnímu přístupu ke zdraví, k duchovnímu a osobnostnímu rozvoji. Studenti obdrží znalosti z klasické medicíny nezbytné k porozumění fungování lidského těla, znalosti z oblasti terapeutických přírodních postupů i znalosti z oblasti psychosomatických souvislostí.

Cílem Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ je rozšířit větší využití přírodní medicíny v běžné praxi, rozvíjet celostní pohled vnímání souvislostí v oblasti lidského zdraví, podpořit duchovní a osobností rozvoj ve vnímání aspektů lidského života. Studium jednotlivých oborů by mělo studenty motivovat k tomu, aby si do života odnesli co nejvíce znalostí aplikovatelných do praxe. Věříme, že se nám to podaří a splníme Vaše očekávání.

Zaměřujeme se na vzdělávání moderní výukovou metodou.
Klademe důraz na osobnost každého studenta.
Podporujeme seberealizaci a studium doplňujeme rozsáhlými aktivitami i nad rámec běžné výuky.