Co je to online studium?

On-line studium představuje distanční formu vzdělávání, zprostředkovanou pomocí informačních komunikačních technologií. Online studium nabízíme v podobě a) e-learningu (viz kurzy v naší nabídce), b) ale též v podobě webinářů přes aplikaci zoom nebo google meet. Naše e-learningové online kurzy jsou realizované v mezinárodně uznávané studijní on-line aplikaci Moodle, kterou používají i věhlasné světové univerzity. Používají ji rovněž české vysoké školy a univerzity (Karlova univerzita, Masarykova universita, ČVUT, Jihočeská a další). Tuto aplikaci máte k dispozici na PC, tabletu nebo mobilu a můžete si studovat podle svých možností a potřeb, protože 100 % studia je realizováno distanční formou.

Jak fungují e-learningové online kurzy?

On-line e-learningový kurz je, podobně jako standardní prezenční kurz, koncipován do jednotlivých, na sebe logicky navazujících kapitol. Obsahuje identické přednášky a studijní materiály, jako kurz prezenční. Po vyplnění a zaslání přihlášky (registrace do kurzu) obdržíte nejpozději do 24 hodin potvrzení o jejím přijetí s instrukcemi k úhradě kurzu. Poté, co je částka registračního poplatku připsána na náš účet, vygeneruje aplikace Moodle, na které je náš kurz postavený, automaticky mail s přístupovými údaji do kurzu a odešle Vám jej. To Vám umožní okamžitě zahájit studium. Vstup do kurzu je omezen na 3 až 6 měsíců (dle typu kurzu) a počítá se od prvního dne měsíce následujícího po měsíci registrace do kurzu. Minimální doba studia kurzu stanovená není. V případě vážných důvodů a jejich zhodnocení, je možné kurz individuálně na požádání prodloužit. Studium doporučujeme realizovat tak, že si nejprve poslechnete danou přednášku a po jejím vyslechnutí si prostudujete doplňkové materiály, které jsou v systému k dispozici ke stažení. V případě nejasností máte možnost se k přednášce kdykoliv vrátit. Přednášky jsou zpravidla k dispozici jak v ozvučeném formátu ppt (PowerPoint) tak ve formátu mp4 (video), ve formátu mp3 (audio) a rovněž ve formátu pdf. Na konci každé kapitoly je kontrolní test sloužící k vlastnímu ověření si osvojených znalostí. Pokud test vyplníte s úspěšností minimálně 80 %, aplikace Vás pustí do další kapitoly. V opačném případě nikoliv a je nutné test opakovat, posluchač by se měl k tématům dané kapitoly vrátit a zopakovat si nejasné informace. Počet pokusů není omezený. Upozorňujeme, že v dalším pokusu nejsou otázky stejné a část jich může být nová, protože aplikace otázky generuje náhodně z banky otázek. Osvědčení o absolvování kurzu má stejnou platnost, jako Osvědčení o absolvování kurzu prezenčního. V případě potřeby je možné zažádat o individuální konzultace.

Jaké jsou výhody on-line studia?

  • nemusíte nikam jezdit, trávit víkendy účastí na přednáškách
  • studujete si, kdy máte čas a chuť
  • studujete si, kde a odkud chcete
  • přednášky si můžete kdykoliv zastavit, nebo pustit znovu
  • na studium online kurzu máte k dispozici podstatně větší časový prostor
  • cena on-line kurzu je výrazně nižší než cena kurzu prezenčního
  • po celou dobu realizace kurzu Vám je poskytována z naší strany technická a konzultační podpora na emailu: kamate@email nebo na facebooku.

Jak se mohu na online kurz přihlásit?

Stačí jednoduše rozkliknout kurz, který Vás zaujme a zobrazí se Vám tyto položky: anotace kurzu (profil absolventa, cena kurzu, cílová skupina posluchačů – pro koho je kurz určený, obsah kurzu), koncepce kurzu (obsah kurzu, rozložení kurzu, organizace studia), přihláška (registrace do kurzu) a vstup do kurzu. Po vyplnění a zaslání přihlášky (registrace do kurzu) obdržíte nejpozději do 24 hodin potvrzení o jejím přijetí s instrukcemi k úhradě kurzu. Poté, co je částka registračního poplatku připsána na náš účet, vygeneruje aplikace Moodle, na které je náš kurz postavený, automaticky mail s přístupovými údaji do kurzu a odešle Vám jej. To Vám umožní okamžitě zahájit studium. Pro bližší informace jsme Vám k dispozici na kamate@email.cz.